Pakistan standards authority mein 53 + assistant dayriktrz aur field officers ki aasamyon ke liye nokriyan

 Pakistan standards authority mein 53 + assistant dayriktrz aur field officers ki aasamyon ke liye nokriyan 2023Pakistan stindrdz and quality control authority 53 + assistant dayriktrz aur field officers ki aasamyon ke liye ahal Pakistani shehrion se darkhwasten talabb kar rahi hai. un aasamyon par apply karne ki ahliat ke liye zaroori qabliyat kisi tasleem shuda idaray se bachelor aur masters ki degree ki takmeel hai. ahal umeed waar, jo ahliat ke tamam mayarat ko poora karte hain, se darkhwast ki jati hai ke woh aaj se shuru honay walay psqca portl ke zariye 3 feb 2023 [ tareekh mein tosee ] ko ya is se pehlay darkhwasten jama karayen. namukammal, der se, haath se likhi gayi گذارشات / darkhwaston par ghhor nahi kya jaye ga. sirf short list kiye gaye umeedwaron ko tehreeri imthehaan / interview ke liye bulaya jaye ga. Pakistan standards and quality control authority ki aasamyan / dastyab aasamyan, ahliat ke miyaar aur deegar taqazoon ko dekhnay ke liye neechay notification dekhen.Pakistan standards authority mein 53 + assistant dayriktrz aur field officers ki aasamyon ke liye nokriyan 2023 tareekh mein tosee 


aName of Organization: Pakistan Standards & Quality Control Authority
Vacancy Title Assistant Directors and Field Officers Vacancies
Education Bachelor Aur Masters Degree from a recognized and  institution
Total Vacancies: 53+
Job Location: Karachi / Pakistan
Last Date To Apply: 3rd February, 2023 [Date Extended]ohdon ka naam, ahliat aur ahliat


  • assistant dayriktrz
  • field officers

Leave a Comment