Hepatitis C ya kala yarkan kya hai

 Hepatitis C ya kala yarkan kya hai Hepatitis C ya kala yarkan kya hai?  Apka jigar apko kayi tareeqon se sehat mand rakhta hai, jaise ke apke khoon se toxin nikal deta hai aur ghizaai ajza ko tawanai mein tabdeel karta hai. Hepatitis ka matlab jigar ki sozish hota hai. Hepatitis ki mukhtalif aqsam hain. … Read more